Tiếng Việt | English
Tin mới nhất
  Công ty IZICO Chúc Mừng Năm Mới Xem tiếp »  
 
Trang chủ Nhà đầu tư Đăng ký đầu tư Hỗ trợ - tư vấn Liên hệ
 
 
Giới thiệu IZICO
Giới thiệu
Chức năng - Nhiêm vụ
Quy trình đầu tư
Thông tin & sự kiện
Đăng ký đầu tư
KCN Phú Mỹ I
KCN Đông Xuyên
Tư vấn - Hỗ trợ
Cơ hội nghề nghiệp
Thông báo
 
Thăm dò dư luận 
 
Theo bạn, hệ thống website IZICO như thế nào?
 
Tuyệt vời
Tốt
Khá
Trung bình
Kém
Quá tệ
Ý kiến khác
 
 
 
Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của Công ty IZICO
Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của Công ty IZICO

 

Chức năng, nhiệm vụ  và sơ đồ tổ chức của Công ty IZICO

I. Chức năng nhiệm vụ:

Công Ty Đầu Tư và Khai Thác Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1(dưới đây gọi tắt là Công ty IZICO) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định thành lập theo Quyết định số 9664 /QĐ-UB  ngày 20 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 Tên giao dịch tiếng Anh: Phu My 1 and Dong Xuyen Industrial Zone Infrastructure Investment and Operation Company.

 Tên viết tắt : IZICO

1. Chức năng, nhiệm vụ :

 1.1 - Nhiệm vụ sự nghiệp:

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong Khu Công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1.

- Tổ chức qủan lý, duy tu, sửa chữa các hạng mục cơ sở hạ tầng trong các Khu Công Nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1.

- Cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp thuê đất gắn liền với các công trình kết cấu hạ tầng đã đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Cung cấp nước máy và các dịch vụ hạ tầng ghi tại Hợp đồng thuê đất theo giá của UBND tỉnh quyết định.

- Vận động đầu tư vào Khu Công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

- Lập và trình đề án tổng thể và phát triển các công trình kế cấu hạ tầng trong Khu Công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 và nêu nhu cầu phát triển các công trình kết cấu Hạ tầng liên quan ngoài Khu Công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 để các cơ quan quản lý Nhà nước có căn cứ lập kế hoạch phát triển và phân giao trách nhiệm thực hiện.

- Bảo đảm vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi sinh, môi trường.

- thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cơ quan chức năng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

 b/ - Nhiệm vụ có thu:

 - Cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các Nhà đầu tư trong Khu Công nghiệp gắn với chức năng nhiệm vụ của Công ty để tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tạo nguồn thu cho đơn vị theo quy định của pháp luật cụ thể:

          + Trồng và chăm sóc cây xanh.

          + Duy tu, sửa chữa công trình hạ tầng

          + Dịch vụ bưu chính viễn thông

+ Dịch vụ thu gom rác, chất thải cho các doanh nghiệp và vận chuyển về nơi xử lý theo quy định.

 2 - Quyền hạn và trách nhiệm:

 - Được trực tiếp ký Hợp đồng với các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp về việc cho thuê đất và cung cấp các dịch vụ.

- Được trực tiếp thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng Khu Công nghiệp và các khoản thu khác (nếu có) từ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

- Được tự tổ chức thực hiện việc duy tu sửa chữa các hạng mục cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ hạ tầng trong Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phú Mỹ 1 và phải thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định khi thực hiện các nhiệm vụ này.

- Được đề nghị UBND tỉnh bảo lãnh vay vốn tại chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển và các Ngân hàng Thương mại để xây dựng và phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 và được cấp kinh phí hàng năm để thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp trong Khu Công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 theo kế hoạch và tiến độ được duyệt.

- Có trách nhiệm thu nộp đúng và đầy đủ các khoản thu và quyết toán với các cơ quan tài chính theo quy định, đồng thời sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 đúng mục đích và theo đúng các quy định của pháp luật. /.

       II. Sơ đồ tổ chức

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đặng

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phong

PHÒNG QUẢN LÝ HẠTẦNG    

KCN PHÚ M Ỹ 1

67 người

 

TP: Nguyễn Thanh Quang

 

PTT: Phạm Bảo Ân

 

Nhân viên: 11 người

 

Đội Bảo vệ Khu công nghiệp : 29  người

 

Đội Duy tu bảo dưỡng cây xanh: 25 người

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG    

KCN ĐÔNG XUYÊN

63  người

 

P.Trách Phòng:Nhân viên: 06 người

 

Đội Bảo vệ Khu công nghiệp :  22  nhân viên

 

Đội Duy tu  bảo dưỡng

cây xanh : 34  người

PHÒNG KẾ TOÁN

 

04 người

 

TP : Ngô Khánh Thao

 

 

Nhân viên: 03 người

 

 

PHÒNG

HÀNH CHÍNH& NHÂN SỰ

09 người

 

TP: Nguyễn Minh Hoàn

 

PTP: Nguyễn Đức Hiệp

 

 

Nhân viên: 07 người

 

 

 

PHÒNG KINH DOANH & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

06 người

 

TP: Trần Nhật Sơn

 

 

Nhân viên: 05 người

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phong

PHÒNG QUẢN LÝ HẠTẦNG    

KCN PHÚ M Ỹ 1

67 người

 

TP: Nguyễn Thanh Quang

 

PTT: Phạm Bảo Ân

 

Nhân viên: 11 người

 

Đội Bảo vệ Khu công nghiệp : 29  người

 

Đội Duy tu bảo dưỡng cây xanh: 25 người

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG    

KCN ĐÔNG XUYÊN

63  người

 

P.Trách Phòng:Nhân viên: 06 người

 

Đội Bảo vệ Khu công nghiệp :  22  nhân viên

 

Đội Duy tu  bảo dưỡng

cây xanh : 34  người

PHÒNG KẾ TOÁN

 

04 người

 

TP : Ngô Khánh Thao

 

 

Nhân viên: 03 người

 

 

PHÒNG

HÀNH CHÍNH& NHÂN SỰ

09 người

 

TP: Nguyễn Minh Hoàn

 

PTP: Nguyễn Đức Hiệp

 

 

Nhân viên: 07 người

 

 

 

PHÒNG KINH DOANH & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

06 người

 

TP: Trần Nhật Sơn

 

 

Nhân viên: 05 người

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phong

PHÒNG QUẢN LÝ HẠTẦNG    

KCN PHÚ M Ỹ 1

67 người

 

TP: Nguyễn Thanh Quang

 

PTT: Phạm Bảo Ân

 

Nhân viên: 11 người

 

Đội Bảo vệ Khu công nghiệp : 29  người

 

Đội Duy tu bảo dưỡng cây xanh: 25 người

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ HẠ TẦNG    

KCN ĐÔNG XUYÊN

63  người

 

P.Trách Phòng:Nhân viên: 06 người

 

Đội Bảo vệ Khu công nghiệp :  22  nhân viên

 

Đội Duy tu  bảo dưỡng

cây xanh : 34  người

PHÒNG KẾ TOÁN

 

04 người

 

TP : Ngô Khánh Thao

 

 

Nhân viên: 03 người

 

 

PHÒNG

HÀNH CHÍNH& NHÂN SỰ

09 người

 

TP: Nguyễn Minh Hoàn

 

PTP: Nguyễn Đức Hiệp

 

 

Nhân viên: 07 người

 

 

 

PHÒNG KINH DOANH & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

06 người

 

TP: Trần Nhật Sơn

 

 

Nhân viên: 05 người

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Phong

[Trở về]

Các tin khác:
Thay đổi nhân sự theo dõi ghi chỉ số đồng hồ nước (20-01-2009)
 
 
 
TIÊU ĐIỂM
Kết quả Giám sát môi trường KCN Phú Mỹ 1 Quý 4 năm 2023

Kết quả Giám sát môi trường KCN Đông Xuyên Quý 4 năm 2023

Kết quả Giám sát môi trường KCN Đông Xuyên Quý 4 năm 2023

Kết quả GSMT KCN Đông Xuyên Quý 3 năm 2023

  Kết quả phân tích giám sát môi trường KCN Đông Xuyên

  KH-CN tạo đột phá các lĩnh vực sản xuất, đời sống

  Xây dựng cơ chế đặc thù cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thông tư 90/2019/TT-BTC: Chưa tạo sức hút cho cảng biển

  DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TTCN PHƯỚC THẮNG, TP.VŨNG TÀU: Quý II/2020 sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 1

  Khánh thành Cảng quốc tế Cái Mép
 
 
QUẢNG CÁO
 
 
     
Test banner bottom
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun